Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

www.bilveanla.com (bundan böyle site olarak anılacaktır.)’u ziyaret eden kullanıcılar ve siteye üye olan kullanıcılar aşağıdaki sözleşme maddelerini okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

1. Taraflar ve Tanımlar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan bilveanla.com (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) Üye Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır), bilveanla.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve işleten Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A Şişli/İstanbul adresinde mukim Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı(bundan böyle kısaca “Ayaner” olarak anılacaktır)  ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında (bundan böyle kısaca “Üye Kullanıcı”), Site’yi üye olmak amacıyla ziyaret eden kullanıcının sitenin bulunduğu elektronik ortamda https://bilveanla.com/wp-login.php?action=register adresindeki formu doldurmasının ardından sistem tarafından kullanıcının verdiği e-mail adresinin onaylanması anında düzenlenmiştir.

Ayrıca Site’ye üye olarak, Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu www.bilveanla.com internet sitesindeki hizmetlerde kullanılmak üzere üyelik işlemi ile sitenin kullanılması hükümlerinin belirlenmesine yöneliktir.

3. Sözleşmenin Hükümleri

3.1. Üyelik, Site’yi üye olarak kullanmak isteyen kişi tarafından, Site’ye üye olmak için bir kullanıcı adı belirleyerek e-posta adresini https://bilveanla.com/wp-login.php?action=register linkindeki kayıt formuna girerek kaydı başlatması ve girilen e-mail adresine sistem tarafından gönderilen onay mailindeki onay linkine tıklaması ile Site’ye üyelik tamamlanır ve Üye Kullanıcı statüsü kazanılır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Üye Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan Üye Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

3.2. Kullanıcı olma hak ve yetkisi : Site’de ilgili sayfada soru eklemek ve yanıt vermek için Site’ye üyelik işlemlerinin tamamlanması gerekir. Site’de daha önce sorulmuş soru ve verilmiş cevapları Site’ye girmiş tüm ziyaretçiler görebilirken soru eklemek ve mevcut sorulara cevap vermek için Site’ye üye olarak kayıt işlemini tamamlayarak Üye Kullanıcı olmak gerekir.

3.3. Üye 18 yaşın üzerinde olduğunu, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini anladığını ve şartları kabul etmiş sayılmaktadır. Site üzerinden ürün/hizmet alımı yapılması ve Üye Kullanıcı olunması için 18 yaşının doldurulması gerekmektedir.

3.4. Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamı, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile Site’de bulunan kullanımla ilgili açıklanan, yayınlanan duyurular, uyarılar ve bilimum açıklamalardır.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üye, Site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

4.2. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

4.3. Üye, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, ihalel konu olan bilgilerin Ayaner’in gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Ayaner’den tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.4. Üye Site’ye kayıt olurken doğru bilgiler vermek zorundadır. Aksi halde bilveanla.com Site yönetimi doğru bilgi vermediğini ya da başkasına ait bilgilerle kayıt olduğu anlaşılan Üye’nin üyeliği sonlandırılabilir.

4.5. Üye Site üyeliğinde belirlediği e-mail ve şifre bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak zorundadır. Aksi halde oluşabilecek güvenlik ihlali ve veri kayıplarından AYANER sorumlu tutulamaz.

4.6. Ayaner, Site’de sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili fiyatları üzerinde önceden haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapabilir.  Değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

4.7. Ayaner, Üye’nin Üyelik Sözleşmesi konusu hizmetlerden, teknik arızalar ve mücbir sebepler dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Üye, aksini Ayaner’e Site’de yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iletmediği sürece Site dahilinde sunulan ticari faaliyetleri kapsamında sunduğu hizmetleri ve Site’nin Üye Kullanıcı olarak kullanılmasıya ilgili sunduğu hizmetleri Üyelik Sözleşmesi yükümlülükleri çerçevesinde yerine getirmek amacı ile e-mail,telefonla arama,SMS vb. iletişim kanalları ile kendisi ile irtibata geçilmesini kabul ve beyan eder.

4.9. Ayaner, Üye Kullanıcıların iletişim bilgilerini üçüncü parti kişi,kurum ya da kuruluşlarla paylaşmaz. 

4.10. Ayaner, Site’de üyelik gerçekleştirmiş olan Üye Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına, hizmet ve ürünleri geliştirmek ve Site kullanımını kolaylaştırmak adına, Üye’lerin özel tercihlerine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda kullanmak üzere Üyeler’in kişisel verilerini kullanabilir ve Üye’lerin Site dahilinde yaptıkları hareketlerin kaydını tutma hakkını saklı tutar.

5. Mücbir Sebep

5.1. Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Ayaner, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Doğal afetler (deprem, sel, seylap, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalıklar, mevzuatla getirilen getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, yangınlar , sel, terör, deprem, olumsuz hava koşulları, telekomünikasyon altyapılarına ulusal çapta yapılan hacking saldırıları “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır. Mücbir Sebep’lerin devam ettiği süre zarfında Taraflar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

6. Sözleşmenin Feshi

6.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi Üye’nin üyeliğini iptal etmesi, Ayaner tarafından üyeliğinin iptal edilmesine karar verilmesi ya da Ayaner’in Site’yi tamamen kapatana kadar yürürlükte kalacaktır. Ayaner Üye’nin Üyelik Sözleşmesi şartlarına ve maddelerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde Ayaner Üyelik Sözleşmesini tek taraflı fesh edebilir.

6.2. İşbu Sözleşme Üye’nin Site’ye üyelik yaparken kayıt ettiği ve deklare ettiği e-mail üzerinden Site iletişim sayfasında belirlenen Ayaner’e ait mail adresine Üyelik iptali talebini iletmesi halinde 3 gün içinde Ayaner Üye’nin iletişim bilgisine süreç ile ilgili bilgi verecektir. Talebin ulaşmasını takiben maksimum 7 gün içinde Üye’nin üyelik bilgileri Site’den tamamen silinecektir.

7. Tebligat

7.1. İşbu Sözleşme kapsamında taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Ayaner’e ait sende@bilveanla.com e-mail adresine ya da Ayaner’in Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A Şişli/İstanbul adresine ve Üye’nin üye olurken sisteme kaydettiği e-mail adresine ve belirttiği adresine yapılacaktır. Üye, Site’ye üye olurken kaydettiği e-mail adresinin ve tanımladığı ikamet adresinin doğru olduğunu, değişmesi durumunda 7 gün içinde yazılı olarak Ayaner’e bildireceğini, aksi halde sistemde kayıtlı e-mail ve ikamet adresine yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

8. Yetkili Mahkeme

8.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul(Anadolu) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.