Skip to content Skip to footer

Site Kullanım Şartları

GENEL BİLGİLENDİRME

  1. TANIMLAR VE TARAFLAR

1.1. Lütfen https://www.bilveanla.com web sitemizi kullanmadan evvel bu SİTE KULLANIM ŞARTLARINI dikkatlice okuyunuz.

1.2. www.bilveanla.com Web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar “SİTE”, Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A Şişli/İstanbul adresindeki AYANER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI CEYHUN ORHON firmasının “FİRMA” malıdır ve onun tarafından işletilir.

1.3. SİTEYE adını veren BİL VE ANLA markasının ticari kullanım hakkı FİRMA tarafından Marka Hakları Lisans Sözleşmesi ile güvence altına alınmış durumdadır.

1.4. SİTEYİ üye olarak kullananlar ve SİTEDEN istifade edenler “ÜYE KULLANICILAR” olarak tanımlanır. ÜYE KULLANICI olmadan siteyi ziyaret ederek SİTEDEN faydalananlar ise “ZİYARETÇİ” olarak tanımlanır. Hem ÜYE KULLANICILAR hem de ZİYARETÇİLER bundan böyle KULLANICILAR olarak anılacaktır.

1.5. Web sitemizi ziyaret eden KULLANICILAR ve FİRMA birlikte TARAFLAR olarak ifade edilir ve aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

  1. SİTENİN AMACI

2.1. www.bilveanla.com bilişim, sosyoloji, teknoloji, bilgisayar oyunları ve bilim kurgu sineması öğelerine dair bilgi vermek, yazı ve video tabanlı içerik sunmak adına kurulmuş bir web sitesidir.

SÖZLEŞME

İşbu sözleşme TARAFLARA sözleşme konusu SİTE ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve TARAFLAR işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. KULLANICILARIN işbu sözleşme maddelerini kabul etmemeleri halinde SİTEYİ ÜYE KULLANICI ya da ZİYARETÇİ olarak kullanmayı bırakarak ziyaretlerini sonlandırmalıdır.

1.SORUMLULUKLAR

1.a. FİRMA, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.b. FİRMA, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.c. KULLANICILAR sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı oldunan yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduklarını, bu sözleşmeyi okuduklarını, anladıklarını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduklarını kabul ve beyan ederler. Eğer KULLANICILAR bu şartları kabul etmiyorsa siteye kayıt olmamalı ve ziyareti sonlandırmalıdır.

1.d. KULLANICI, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.e. KULLANICI, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda SİTE yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.f. SİTENİN üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu SİTE dahilinde dijital rehberlerin, blog yazılarının, hizmet açıklamalarının hazırlanması için kullanılan içeriklerde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları içeriklerde belirtilen ilgililerine ya da firmalara ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

2.2. İşbu SİTENİN ziyaret edilmesi veya bu site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.3. SİTEDE yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

2.4. KULLANICILAR 2.maddede alt başlıklarda açıklanan taahhüt ve yükümlülüklerine uymazsa üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olarak kabul edilecektir. Ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı FİRMADAN talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla yükümlü olacaktır.

3.GİZLİ BİLGİ

3.1. FİRMA, SİTE üzerinden KULLANICILARIN ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi KULLANICIYI tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca GİZLİ BİLGİLER olarak anılacaktır.

3.2. KULLANICI sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, SİTENİN sahibi olan FİRMANIN kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini FİRMA yönetiminde olan web sitesi panelinde ve yine Firma yönetiminde olan dahili CRM sistemlerinde kaydedilmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler FİRMA bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecek ve yurtdışı, yurtiçi 3.parti kişi,kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

3.3. GİZLİ BİLGİLER, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.GARANTİ VERMEME

4.1. İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. FİRMA tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zimni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zimni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5.KAYIT VE GÜVENLİK

5.1. ÜYE KULLANICI olarak kayıt olmadan siteyi ziyaret ederek sayfalarda gezenlerin ve ÜYE OLARAK SİTEYİ kullananların kişisel veri sayılabilecek bilgileri şu amaçlarla kaydedilir: SİTEYE gerçekleştirilebilecek kötü amaçlı dijital saldırıların önüne geçilmesi açısından site dahilinde çalışan Güvenlik Duvarı siteyi her ziyaretin IP adreslerini otomatik olarak analiz eder ve şüpheli gördüğü işlemlerin ait olduğu IP adreslerini geçici ya da süresiz olarak yasaklayabilir. Ayrıca KULLANICILARIN site ziyaretleri esnasında çıkış yaptıkları IP adresleri, bilgisayar ya da mobilden mi ziyaret sağladıkları, hangi sayfaları hangi tarih ve zamanda ziyaret ettikleri bilgisi site yönetim panelinde kaydedilir. Bu bilgiler 3.parti kişi,uygulamalar ile paylaşılmaz ve yurtdışına aktarılmaz. Sadece güvenlik amaçlı ve ziyaret istatistiği takibi amaçları ile bu kayıtlar kullanılır.

  1. MÜCBİR SEBEP

6.1. KULLANICILARIN VE FİRMANIN kontrolünde olmayan; Doğal afetler (deprem, sel, seylap, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalıklar, mevzuatla getirilen getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, yangınlar , sel, terör, deprem, olumsuz hava koşulları, telekomünikasyon altyapılarına ulusal çapta yapılan hacking saldırıları gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

  1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

7.1. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

  1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

8.1. FİRMA, dilediği zaman SİTEDE sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KULLANICILARIN sorumluluğundadır. KULLANICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

  1. TEBLİGAT

9.1. İşbu Sözleşme ile ilgili TARAFLARA gönderilecek olan tüm bildirimler, FİRMANIN bilinen e-posta adresi ve KULLANICININ üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 7 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

  1. DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1. TARAFLAR arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda TARAFLARIN defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, KULLANICI bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Anadolu Yakası) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.