Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Category image

Sosyoloji

People are planting flowers
Yapısal-Semantik Paradigma Nedir?
Yapısal-Semantik paradigma, toplumun bütününe değil, bireylerin düşüncelerine odaklanır ve bireylerin nasıl anlam verdikleri ve anlamlandırdıklarına odaklanır. Bu paradigma, bireylerin düşüncelerinin ve dilinin toplumdaki davranışları nasıl etkilediğini araştırır. Bu paradigma, dilin yapısının ve anlamının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini inceler. Yapısal-Semantik paradigma, dilin yapısını ve anlamını inceler ve dilin nasıl kullanıldığına odaklanır. Bu paradigma, dilin nasıl yapılandırıldığını ve…
Girl reaching towards the planets at the planetarium
Fonksiyonalist Paradigma Nedir?
Fonksiyonalist paradigma, toplumun bütününün nasıl çalıştığına odaklanır ve toplumdaki her şeyin bir amacının olduğunu varsayar. Bu paradigma, toplumdaki her şeyin birbirini tamamlayıcı bir şekilde çalıştığını ve toplumun düzeninin korunması için gerekli olduğunu savunur. Fonksiyonalist paradigma, toplumu bir bütün olarak inceler ve toplumun bileşenlerini birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduğunu araştırır. Bu paradigma, toplumun bileşenlerini birbirleriyle nasıl bağlantılı…
Wooden dolls and magnifying glass
En Yaygın Sosyolojik Paradigmalar Nelerdir?
Durkheimcı paradigma: Bu paradigma, toplumun bütünü olarak incelenmesine odaklanır ve toplumun bireyler üzerindeki etkisini araştırır. Bu paradigma, toplumun bireyleri arasında bir koşutluk ve birbirine bağımlılık olduğunu varsayar. Weberci paradigma: Bu paradigma, toplumun bütününe değil, bireylerin davranışlarına odaklanır. Bu paradigma, bireylerin düşüncelerinin, inançlarının ve tutumlarının toplumdaki davranışları nasıl etkilediğini araştırır. Marxist paradigma: Bu paradigma,…